Eko  Prayitno, S.Pd.
NIK:
NIP: 197612222009031003
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: TRENGGALEK, 22-12-1976
Agama: Islam
Pendidikan: S-1/Sarjana
Jurusan: S-1 SENI RUPA
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Seni Budaya
Alamat : RT.08 RW.03 Jombok Pule

pakeko178@yahoo.com